Ζώνη για το κοντάκι | ΚΥΝΗΓΟΣ

Ζώνη για το κοντάκι

Ζώνη για το κοντάκι του όπλου καφέ και στο πλαϊνό έχει μια φυσιγγιοθήκη 4 θέσεων χρώματος καφέ

Ποσότητα:  

Τιμή: 10.00€

Αποστολή:0.00€